Rất mong và hy vọng các Anh Chị học viên đã tham gia khóa đào tạo bớt chút thời gian của mình viết một đoạn review về Khóa đào tạo để các thành viên mới có một cái nhìn khách quan nhất. Thực sự cám ơn rất nhiều sự hào hiệp của mọi người. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công. Hà Nội sáng mùa thu năm 2022.

(Chinhphu.vn) – Công ty của bà Nguyễn Thị Xuân (Hà Nội) nhập khẩu hàng hóa theo điều kiện giao hàng BOB, CIF của các điều khoản thương mại quốc tế - Incoterms. Trong quá trình nhà cung cấp giao hàng cho Công ty bà có phát sinh các khoản chi phí liên quan đến việc xuất khẩu hàng và giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài hoặc cho đến điểm giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam.